Vavo; sprinten naar je havo- of vwo-diploma

Vavo staat voor Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs; maar wij praten liever over sprinthavo en sprint vwo. Drenthe College biedt vavo aan op drie locaties: in Assen, Emmen en Meppel is dat sprinthavo. Alleen op de locatie Emmen is er daarnaast ook nog sprintvwo.

Vavo biedt je de mogelijkheid om een volwaardig havo- of vwodiploma te halen. Dit kan enerzijds door op te gaan voor het volledige vakkenpakket. Anderzijds is er de mogelijkheid om één of meerdere landelijk erkende deelcertificaten te halen en met je eerder behaalde certificaten je diploma “bij elkaar te sprokkelen". 

Waarom sprinten?

Er zijn verschillende redenen om te sprinten. Zo kan het zijn dat je:

 • bent gezakt en alsnog het diploma wilt halen door alleen dié vakken over te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald;
 • door ziekte of problemen vertraging op school hebt opgelopen;
 • een nieuwe kans nodig hebt;
 • vastgelopen bent in het mbo, havo of vwo;
 • niet past in het reguliere onderwijs;
 • hogerop wilt komen in het werk.

Hoe werkt sprinten?

Je volgt een schoolweek volgens een continurooster; dit betekent dat er geen tussenuren zijn. Heb je les, dan ga je met je docent en klasgenoten die hetzelfde vak volgen, naar een leslokaal. Daar legt de docent de stof uit en bespreekt hij de gemaakte opdrachten. Als je geen les hebt, dan werk je in een studielokaal aan lesopdrachten; dit doe je aan de hand van een leswijzer. In dit lokaal is altijd een studiebegeleider aanwezig, die ervoor zorgt dat je optimaal kunt studeren.

Deze manier van studeren doet een beroep op jouw eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, motivatie en inzet. Je hebt een mentor met wie je wekelijks een gesprek voert over jouw studievoortgang.

Na elke toets periode krijg je thuis een rapport. In Magister (de elektronische leeromgeving) kun je je cijfers altijd inzien.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van jouw leeftijd en of je nog naar het voortgezet onderwijs gaat.

 • Ben je jonger dan 18 jaar en zit je nog op het voortgezet onderwijs? Dan kan de school jou bij vavo van DC Start aanmelden. Dit noemen we ‘uitbesteding’. Jijzelf of je ouders kunnen dit niet regelen; dit verloopt altijd via de school;
 • Ben je 18 jaar of ouder dan zijn er 2 mogelijkheden:

              o Je wordt uitbesteed (zie hierboven),

              o  Je meldt jezelf aan bij DC.

In het laatste geval geldt:

 • Volg je een volledig vakkenpakket dan betaal je lesgeld aan de DUO/ib-groep;
 • Volg je een deelpakket dan betaal je cursusgeld aan Drenthe College;
 • Je betaalt zelf de boeken en de benodigde lesmaterialen.

Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt, kun je in aanmerking komen voor tegemoetkoming scholieren of tegemoetkoming deeltijders.  

 

Sprinten naar je vwo-diploma of naar ontbrekende certificaten om alsnog je vwo-diploma te halen? Dat kan bij Drenthe College. De spintvwo vind je alleen in Emmen.

Je wilt sprinten naar je havo-diploma of ontbrekende certificaten halen.