V(V)E Bijscholing Pedagogisch Medewerker

Startdatum
September 2020
Duur

Maximaal vier bijeenkomsten

Regio
Assen | Emmen | Meppel
Aantal deelnemers
Minimaal 0
Maximaal 18
Voldoe aan alle vereisten van de wet IKK

Als Pedagogisch Medewerker in de kinderopvang moet je volgens de wet IKK in het bezit zijn van een certificaat Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ook de eisen rondom de scholing in de voorschoolse educatie (VE) zijn aangescherpt. Er moet aangetoond kunnen worden dat er jaarlijks wordt geïnvesteerd in bijscholing. Dat kan bij Drenthe College. 

Een cursus bij Drenthe College is:

 • Leren in een vertrouwde omgeving
 • Leren in kleine groepen.
 • Leren op maat.

De cursus

Lees hier alles wat je moet weten over deze cursus.

 • Na afloop van de bijeenkomst ontvang je een certificaat van deelname aan de desbetreffende bijeenkomst.
  • Studieduur: maximaal 4 bijeenkomsten, je kunt er ook voor kiezen één bijeenkomst bij te wonen
  • Leslocatie: Drenthe College Meppel, Ambachtsweg 2 of in-company (op aanvraag)
  • Groepsgrootte: maximaal 18 deelnemers
  • Start: de bijscholing wordt aangeboden in september, oktober en november
  • Studieduur: maximaal 4 bijeenkomsten, je kunt er ook voor kiezen één bijeenkomst bij te wonen
  • Leslocatie: Drenthe College Meppel, Ambachtsweg 2 of in-company (op aanvraag)
  • Groepsgrootte: maximaal 18 deelnemers
  • Start: de bijscholing wordt aangeboden in september, oktober en november
  • Studieduur: maximaal 4 bijeenkomsten, je kunt er ook voor kiezen één bijeenkomst bij te wonen
  • Leslocatie: Drenthe College Meppel, Ambachtsweg 2 of in-company (op aanvraag)
  • Groepsgrootte: maximaal 18 deelnemers
  • Start: de bijscholing wordt aangeboden in september, oktober en november
 • Als pedagogisch medewerker wil je ieder kind optimale ontwikkelkansen geven. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. De cursus richt zich op een aantal van deze aspecten. In vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bijeenkomst 1: Alle kinderen doen mee
   Hoe organiseer jij je aanbod voor alle kinderen? De jongsten, de oudsten, pientere kinderen, kinderen met een achterstand... Ze willen allemaal graag leren en ontwikkelen op hun eigen niveau. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het over het differentiëren van je aanbod en de organisatie daar van.
  • Bijeenkomst 2: Haar meer uit je speelhoeken
   De huishoek, de leeshoek, de bouwhoek: hoe is jouw groep ingedeeld? We bekijken elkaar groepen d.m.v. foto's en leggen dit alles naast een theoretisch kader. We komen samen tot verrassende ideeën en zeer bruikbare suggesties. Rijk spel is de voorwaarde om al spelend veel te leren.
  • Bijeenkomst 3: Taalontwikkeling stimuleren door liedjes en versjes
   Een kinderliedje is een combinatie van taal, muziek en meestal ook van bewegingen en/of gebaren. Dit is dé ideale combinatie om ontwikkeling te stimuleren! Ontwikkeling vindt zo op allerlei gebieden tegelijkertijd plaats: interactie, motorisch, zintuigelijk, sociaal, emotioneel, cognitief, muzikaal en spraak en taal.
  • Bijeenkomst 4: Naar buiten!
   Om opbrengstgericht te kunnen werken, is het belangrijk dat je de kinderen observeert en aan de hand van de observaties doelen stelt. Je sluit aan op het spel van de kinderen in de speelleeromgeving, met het doel in je achterhoofd. Buitenspelen kan vrij spelen zijn met begeleiding van de leid(st)ers om te verrijken, net als in de hoeken binnen. Dat betekent dus dat je actief kinderen gaat opzoeken. De buitenruimte biedt veel mogelijkheden om op een andere manier met het programma bezig te zijn.

   

  Ook voor de gehele VVE-training van 12 bijeenkomsten kun je bij ons terecht. Meer informatie vind je hier.

  Als pedagogisch medewerker wil je ieder kind optimale ontwikkelkansen geven. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. De cursus richt zich op een aantal van deze aspecten. In vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bijeenkomst 1: Alle kinderen doen mee
   Hoe organiseer jij je aanbod voor alle kinderen? De jongsten, de oudsten, pientere kinderen, kinderen met een achterstand... Ze willen allemaal graag leren en ontwikkelen op hun eigen niveau. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het over het differentiëren van je aanbod en de organisatie daar van.
  • Bijeenkomst 2: Haar meer uit je speelhoeken
   De huishoek, de leeshoek, de bouwhoek: hoe is jouw groep ingedeeld? We bekijken elkaar groepen d.m.v. foto's en leggen dit alles naast een theoretisch kader. We komen samen tot verrassende ideeën en zeer bruikbare suggesties. Rijk spel is de voorwaarde om al spelend veel te leren.
  • Bijeenkomst 3: Taalontwikkeling stimuleren door liedjes en versjes
   Een kinderliedje is een combinatie van taal, muziek en meestal ook van bewegingen en/of gebaren. Dit is dé ideale combinatie om ontwikkeling te stimuleren! Ontwikkeling vindt zo op allerlei gebieden tegelijkertijd plaats: interactie, motorisch, zintuigelijk, sociaal, emotioneel, cognitief, muzikaal en spraak en taal.
  • Bijeenkomst 4: Naar buiten!
   Om opbrengstgericht te kunnen werken, is het belangrijk dat je de kinderen observeert en aan de hand van de observaties doelen stelt. Je sluit aan op het spel van de kinderen in de speelleeromgeving, met het doel in je achterhoofd. Buitenspelen kan vrij spelen zijn met begeleiding van de leid(st)ers om te verrijken, net als in de hoeken binnen. Dat betekent dus dat je actief kinderen gaat opzoeken. De buitenruimte biedt veel mogelijkheden om op een andere manier met het programma bezig te zijn.

   

  Ook voor de gehele VVE-training van 12 bijeenkomsten kun je bij ons terecht. Meer informatie vind je hier.

  Als pedagogisch medewerker wil je ieder kind optimale ontwikkelkansen geven. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. De cursus richt zich op een aantal van deze aspecten. In vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bijeenkomst 1: Alle kinderen doen mee
   Hoe organiseer jij je aanbod voor alle kinderen? De jongsten, de oudsten, pientere kinderen, kinderen met een achterstand... Ze willen allemaal graag leren en ontwikkelen op hun eigen niveau. Tijdens deze bijeenkomst hebben we het over het differentiëren van je aanbod en de organisatie daar van.
  • Bijeenkomst 2: Haar meer uit je speelhoeken
   De huishoek, de leeshoek, de bouwhoek: hoe is jouw groep ingedeeld? We bekijken elkaar groepen d.m.v. foto's en leggen dit alles naast een theoretisch kader. We komen samen tot verrassende ideeën en zeer bruikbare suggesties. Rijk spel is de voorwaarde om al spelend veel te leren.
  • Bijeenkomst 3: Taalontwikkeling stimuleren door liedjes en versjes
   Een kinderliedje is een combinatie van taal, muziek en meestal ook van bewegingen en/of gebaren. Dit is dé ideale combinatie om ontwikkeling te stimuleren! Ontwikkeling vindt zo op allerlei gebieden tegelijkertijd plaats: interactie, motorisch, zintuigelijk, sociaal, emotioneel, cognitief, muzikaal en spraak en taal.
  • Bijeenkomst 4: Naar buiten!
   Om opbrengstgericht te kunnen werken, is het belangrijk dat je de kinderen observeert en aan de hand van de observaties doelen stelt. Je sluit aan op het spel van de kinderen in de speelleeromgeving, met het doel in je achterhoofd. Buitenspelen kan vrij spelen zijn met begeleiding van de leid(st)ers om te verrijken, net als in de hoeken binnen. Dat betekent dus dat je actief kinderen gaat opzoeken. De buitenruimte biedt veel mogelijkheden om op een andere manier met het programma bezig te zijn.

   

  Ook voor de gehele VVE-training van 12 bijeenkomsten kun je bij ons terecht. Meer informatie vind je hier.

 • Je bent pedagogisch medewerker en werkt met peuters. Daarnaast heb je een vooropleiding op minimaal mbo-3 niveau.
 • € 40,00 per persoon per bijeenkomst (uitgaande van minimaal 12 deelnemers).

Start nu met deze cursus!

Meer mogelijkheden voor jou...

VVE Training Pedagogisch Medewerker

Assen | Emmen | Meppel

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Niveau 3 | Emmen | Assen | Meppel | BOL | BBL