Onderwijsassistent BBL-traject Innova

Kies je leerweg en regio

Niveau
Niveau 4
Duur
2 jaar
Regio
Assen
Samengevat
Studie in cijfers
Wil jij werken in het onderwijs?

Een Onderwijsassistent heeft een belangrijke rol in de klas. Je ondersteunt leraren en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de leerling. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs ben je vooral belangrijk in de persoonlijke begeleiding van de leerlingen en in hun taalontwikkeling. In het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs krijg je daarbij ook te maken met uitgebreidere didactische taken. 

Dit ben jij:

 • Je assisteert bij het voorbereiden en uitvoeren van lessen. Begeleiden en soms ook verzorgen van leerlingen hoort bij je taak. Daarnaast horen ook administratieve werkzaamheden bij je taakomschrijving.
 • Je vindt het leuk om met kinderen te werken en activiteiten met ze te doen. Je bent zorgzaam, behulpzaam en als het nodig is daadkrachtig en besluitvaardig.
 • Je werkt veel samen, maar ook regelmatig zelfstandig.
 • Je vindt kwalitatief onderwijs belangrijk en je weet van aanpakken.
 • Je bent een echte teamspeler, neemt makkelijk het initiatief en kunt snel schakelen wanneer de situatie of leerling daarom vraagt.
Super Last-minute Studiekeuze - Kies DC!

Donderdag 18 juni

Klik hier voor meer info!

De opleiding

Traject InnoVa is een BBL opleiding die beroeps- en competentiegericht is ontwikkeld. Je gaat 1 middag + avond naar school. Tijdens de opleiding werk je in de kinderopvang, op een basisschool, brede school, speciaal onderwijs of het voortgezet onderwijs. Dit duale traject bestaat uit een theoretisch deel en het trainen van vaardigheden bij Drenthe College en uit het beroepsdeel binnen de praktijk. De opleiding start 2 keer per jaar, in februari en in september.

Lees hieronder verder.

 • Vakken:

  • Ontwikkelingspsychologie
  • Ontwikkelingspsychologie en activiteiten
  • Methodiek
  • Pedagogisch klimaat en pedagogische visies
  • Didactiek taal, rekenen en schrijven
  • Kwaliteit en deskundigheid
  • EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen)
  • Nederlands
  • Rekenen
  • Loopbaanoriëntatie en begeleiding
  • Burgerschap
  • Keuzedelen

   

  Je wordt zoveel mogelijk opgeleid in de dagelijkse praktijk. Het leren op school is ondersteunend aan het leren in de beroepspraktijk. Je richt je op het eigen maken van kerntaken, werkprocessen en competenties die voor de beroepsuitoefening noodzakelijk zijn. Dit leerproces vindt voornamelijk plaats in praktijksituaties.
  Je bent zelf verantwoordelijk voor je (eigen) leerproces.
  Dit uitgangspunt doet een groot beroep op je zelfstandigheid. In de beginfase van het traject bieden we extra begeleiding en ondersteuning om deelnemers te leren zelfstandig de studie te plannen en in te richten en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Er is dus sprake van een toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je levert een belangrijke bijdrage aan die onderwijs-activiteiten en kan daarop een grote invloed uitoefenen. Je leert individueel en in groepsverband.

 • Een BBL-opleiding is een combinatie van leren en werken. Je leert het beroep voor een belangrijk deel in de praktijk. Je hebt een contract als Onderwijsassistent van minstens 18 uur per week en daarnaast ga je 1 dag (middag & avond) naar school. Er is een werkbegeleider beschikbaar met dezelfde of hogere opleiding die jou tijdens je BBL-traject kan begeleiden. Erkende leerbedrijven kan je vinden op www.stagemarkt.nl

  Een BBL-traject geeft geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.

   

 • Binnen Drenthe College krijgt iedere student een loopbaanbegeleider (LOB’er). De LOB’er is degene die de student begeleidt bij de studie. Hij is het eerste aanspreekpunt voor onderwerpen zoals voortgang of welbevinden op school. De bedoeling van LOB is dat de student ervaart en nadenkt over zijn of haar wensen en kwaliteiten. Studenten leren keuzes maken en om doelen te bereiken, eventueel met de juiste hulp.

 • Wij bieden maatwerk. Indien er sprake kan zijn van een versnelling, gaan we d.m.v. een intake kijken wat de individuele mogelijkheden zijn.

Uit de praktijk

Drenthe College werkt samen met Visio aan Huis van morgen

Student Rhodante Grips wint publieksprijs voor prentenboek

Cursus Werken met Baby's

Na de opleiding

Je hebt je diploma op zak! Ga je aan de slag in jouw vakgebied of studeer je door? Check hieronder jouw mogelijkheden!

 • Als Onderwijsassistent kun je aan de slag op een basisschool, in het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs of in het beroepsonderwijs.

 • Als je na deze opleiding door wilt stromen naar het hbo, is het mogelijk om in het 3e leerjaar een extra module te volgen. Hierdoor kan je je goed voorbereiden op het hbo. Drenthe College werkt samen met verschillende hbo-instellingen.

Ik vind het mooi om bij te dragen aan de ontwikkeling van een kind. Hierna wil ik doorstromen naar de pabo.

Praktische zaken

Lees hier alles wat je moet weten over de praktische zaken van de opleiding.

 • Je bent in het bezit van minimaal één van onderstaande documenten:

  • Vmbo-diploma - gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg.
  • Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4.
  • Mbo-diploma niveau 2 (bij ontbreken niveau 3) en niveau 3 of vergelijkbaar diploma.
  • Niveau 4, specialist: diploma niveau 3 of 4 voor eenzelfde beroep of beroepencategorie.

   

  Je bent toelaatbaar als je werkzaam bent in pedagogisch werk, onderwijs of kinderopvang.

 • Ga je deeltijd studeren en ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal jij of je werkgever cursusgeld aan Drenthe College. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding. Kijk op de site van de Rijksoverheid voor de actuele cursuskosten.

  Naast het lesgeld zijn er ook kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke schoolspullen, boeken en licenties. 

 • Boekengeld: ongeveer € 500,- voor de hele opleiding.

  Schoolkosten: ongeveer € 20,- voor de hele opleiding.

 • Laptop

De opleiding in beeld

Portret onderwijsassistent student
Activiteiten doen met kinderen
Onderwijsassistent student helpt leerling in klaslokaal
Begeleid leerlingen
Student onderwijsassistent helpt leerling
Een belangrijke hulp voor de leerkracht
Portret onderwijsassistent student aan tafel met leerlingen
Leren in de praktijk
Student onderwijsassistent geeft klassikaal les
Zelfstandig lessen uitvoeren
Close-up verfbakjes
Een kleurrijk beroep

Word jij Onderwijsassistent?

Kom kennismaken!

13 jul

Zomervakantie! Lekker chillen en tot volgend schooljaar!

Meer mogelijkheden voor jou...

Onderwijsassistent

Niveau 4 | Emmen | Assen | Meppel | BOL | BBL

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Niveau 3 | Emmen | Assen | Meppel | BOL | BBL

De wereld vanZorg en Welzijn

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang BBL-traject Innova

Niveau 3 | Assen | BBL