Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker BBL-traject Innova

Kies je leerweg en regio

Niveau
Niveau 4
Duur
2 jaar
Regio
Assen
Samengevat
Studie in cijfers
Jij begeleidt kinderen met extra ondersteuning

De Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker is  breed inzetbaar in de kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool, brede school, speciaal onderwijs of het voortgezet onderwijs. Je begeleidt kinderen en jongeren bij de opvoeding en hun ontwikkeling. In jouw functie draag jij meer verantwoordelijkheid en heb je meer bevoegdheid dan je collega's met een niveau 3 opleiding.

Dit ben jij:

 • Je creëert een veilige omgeving waar je zorgt voor rust, structuur en uitdaging, activiteiten en (vrij)spel.
 • Je werkt met mensen uit alle lagen van de bevolking en hebt daardoor te maken met verschillende culturen en leefstijlen. Jij bent een voorbeeld voor de mensen of kinderen waarmee je werkt.
 • Je bent betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer. Je gaat respectvol om met degene die je begeleidt.
 • Jij bent het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders, maar ook voor collega's en externe deskundigen. Je weet van aanpakken en bent betrokken bij het leven van de kinderen.
 • Je vervult een aansturende en begeleidende rol voor collega's en vrijwilligers.
Super Last-minute Studiekeuze - Kies DC!

Donderdag 18 juni

Klik hier voor meer info!

De opleiding

Traject InnoVa is een BBL opleiding die beroeps- en competentiegericht is ontwikkeld. Je gaat 1 middag + avond naar school. Tijdens de opleiding werk je in de kinderopvang, op een basisschool, brede school, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs. Dit duale traject bestaat uit een theoretisch deel en het trainen van vaardigheden bij Drenthe College en uit het beroepsdeel binnen de praktijk. De opleiding start 2 keer per jaar, in februari en in september.

Meer weten? Lees hieronder verder.

 •  

  Vakken:

  • Ontwikkelingspsychologie
  • Ontwikkelingspsychologie en activiteiten
  • Methodiek
  • Pedagogisch klimaat en pedagogische visies
  • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
  • Kwaliteit en deskundigheid
  • EHAK (eerste hulp aan kinderen)
  • Nederlands
  • Rekenen
  • Engels
  • Loopbaan oriëntatie en begeleiding
  • Burgerschap
  • Keuzedelen

   

  Je wordt zoveel mogelijk opgeleid in de dagelijkse praktijk. Het leren op school is ondersteunend aan het leren in de beroepspraktijk. Je richt je op het eigen maken van kerntaken, werkprocessen en competenties die voor de beroepsuitoefening noodzakelijk zijn. Dit leerproces vindt voornamelijk plaats in praktijksituaties.
  Je bent zelf verantwoordelijk voor je (eigen) leerproces.
  Dit uitgangspunt doet een groot beroep op je zelfstandigheid. In de beginfase van het traject bieden we extra begeleiding en ondersteuning om deelnemers te leren zelfstandig de studie te plannen en in te richten en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Er is dus sprake van een toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je levert een belangrijke bijdrage aan die onderwijs-activiteiten en kan daarop een grote invloed uitoefenen. Je leert individueel en in groepsverband.

 • Een BBL-opleiding is een combinatie van leren en werken. Je leert het beroep voor een belangrijk deel in de praktijk. Je hebt een contract als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker van minstens 18 uur per week en daarnaast ga je 1 dag (middag & avond) naar school. Er is een werkbegeleider beschikbaar met dezelfde of hogere opleiding die jou tijdens je BBL-traject kan begeleiden.
  Een BBL-traject geeft geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten. Erkende leerbedrijven kan je vinden op www.stagemarkt.nl
 • Binnen Drenthe College krijgt iedere student een loopbaanbegeleider (LOB’er). De LOB’er is degene die de student begeleidt bij de studie. Hij is het eerste aanspreekpunt voor onderwerpen zoals voortgang of welbevinden op school. De bedoeling van LOB is dat de student ervaart en nadenkt over zijn of haar wensen en kwaliteiten. Studenten leren keuzes maken en om doelen te bereiken, eventueel met de juiste hulp.

  Het kan zijn dat je tijdens de opleiding tegen problemen aanloopt. Geef dat aan bij je LOB'er, deze kan je doorverwijzen naar StudentAdvies (StAD).

 • Wij bieden maatwerk. Indien er sprake kan zijn van een versnelling, gaan we d.m.v. een intake kijken wat de individuele mogelijkheden zijn.

Uit de praktijk

Drenthe College werkt samen met Visio aan Huis van morgen

Student Rhodante Grips wint publieksprijs voor prentenboek

Bewoners Irene verrast met levensboek

Na de opleiding

Je hebt je diploma op zak! Ga je aan de slag in jouw vakgebied of studeer je door? Check hieronder jouw mogelijkheden.

 • De Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker werkt in een kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie worden aangeboden. Ook kan je werken in organisaties die ondersteuning biedt aan kinderen of jongeren bij bijvoorbeeld ontwikkelingsachterstanden.

 • Als je na deze opleiding door wilt stromen naar het hbo, is het mogelijk om in het 3e leerjaar een extra module te volgen. Hierdoor kan je je goed voorbereiden op het hbo. Je kan bijvoorbeeld doorstromen naar de opleidingen Social Work, Toegepaste psychologie of Pedagogiek. Drenthe College werkt samen met verschillende hbo-instellingen.

De kinderen zorgen elke dag weer voor een lach op mijn gezicht.

Praktische zaken

Lees hier alles wat je moet weten over de praktische zaken van de opleiding.

 • Je bent in het bezit van minimaal één van onderstaande documenten:

  • Middenkader: vmbo-diploma - gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg.
  • Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4.
  • Mbo-diploma niveau 2 (bij ontbreken niveau 3) en niveau 3 of vergelijkbaar diploma.
  • Niveau 4, specialist: diploma niveau 3 of 4 voor eenzelfde beroep of beroepencategorie. 

   

  Je bent toelaatbaar als je werkzaam bent in pedagogisch werk, onderwijs of kinderopvang.

 • Ga je deeltijd studeren en ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal jij of je werkgever cursusgeld aan Drenthe College. De hoogte van dit bedrag verschilt per opleiding. Kijk op de site van de Rijksoverheid voor de actuele cursuskosten.

  Naast het lesgeld zijn er ook kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke schoolspullen, boeken en licenties. 

 • Boekengeld: ongeveer € 500,- voor de hele opleiding.

  Schoolkosten: ongeveer € 20,- voor de hele opleiding.

 • Laptop

De opleiding in beeld

Student pedagogisch medewerker met kinderen in kinderopvang
Leren in de praktijk
Pedagogisch student spelend met kinderen
Ontwikkel je vaardigheden!
Pedagogisch medewerker student met kinderen in kinderopvang
Breed inzetbaar in de kinderopvang
Student en kind in zandbak
Doe uitdagende en leuke activiteiten
Pedagogisch Medewerker Studenten in praktijkles
Vergroot je kennis over kinderen
Pedagogisch studente met baby op arm
Werken met verschillende culturen en leefstijlen
Studente pedagogisch medewerker spelend met kind
Werken in een peuterspeelzaal
Student pedagogiek met kinderen aan tafel
Werken met kinderen

Word jij Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker?

Kom kennismaken!

13 jul

Zomervakantie! Lekker chillen en tot volgend schooljaar!

Meer mogelijkheden voor jou...

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Niveau 4 | Emmen | Assen | Meppel | BOL | BBL

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang BBL-traject Innova

Niveau 3 | Assen | BBL

De wereld vanZorg en Welzijn

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Niveau 3 | Emmen | Assen | Meppel | BOL | BBL

Agogisch Medewerker GGZ BBL-traject Innova

Niveau 4 | Assen | BBL