Agogisch Medewerker GGZ BBL-traject Innova

Kies je leerweg en regio

Niveau
Niveau 4
Duur
2,3 jaar
Regio
Assen
Samengevat
Studie in cijfers
Bied jij hulp bij het terugkeren in de maatschappij?

De Agogisch Medewerker GGZ is werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd. Je richt je op het hulp bieden bij het leren leven met een beperking en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Dit ben jij:

 • Je werkplek kan in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorging- en verpleeghuizen, thuiszorg of maatschappelijke opvang zijn. Maar ook in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra en ziekenhuizen.
 • Je werkt met cliënten van allerlei leeftijden met een verstandelijke of lichamelijke beperking, (chronische) ziekten of psychiatrische stoornissen. Ook is het mogelijk om te werken met cliënten met een verslaving of met dak- en thuislozen.
 • Je bent betrokken, empathisch, assertief, representatief en integer. Je kunt vraaggericht ondersteuning bieden die past bij de mogelijkheden, wensen en behoeften van jouw cliënt en zijn familie.
 • Je bent initiatiefrijk en creatief en kan goed omgaan met lastige situaties. Je weet goed om te gaan met gevoelens en emoties bij weerstand en tegenslag.
Super Last-minute Studiekeuze - Kies DC!

Donderdag 18 juni

Klik hier voor meer info!

De opleiding

Traject InnoVa is een BBL opleiding die beroeps- en competentiegericht is ontwikkeld in samenwerking met Vanboeijen en Cosis. Je gaat 1 middag + avond naar school. Dit duale traject bestaat uit een theoretisch deel en het trainen van vaardigheden bij Drenthe College en uit het beroepsdeel binnen de praktijk. In samenwerking met het werkveld is lesmateriaal voor het opleidingsprogramma ontwikkeld. Docenten verbonden aan het BBL-traject InnoVa volgen interne trainingen binnen het werkveld. De opleiding start 2 keer per jaar, in februari en in september.

Lees hieronder verder.

 • Je wordt zoveel mogelijk opgeleid in de dagelijkse praktijk. Het leren op school is ondersteunend aan het leren in de beroepspraktijk. Je richt je op het eigen maken van kerntaken, werkprocessen en competenties die voor de beroepsuitoefening noodzakelijk zijn. Dit leerproces vindt voornamelijk plaats in praktijksituaties.
  Je bent zelf verantwoordelijk voor je (eigen) leerproces.
  Dit uitgangspunt doet een groot beroep op je zelfstandigheid. In de beginfase van het traject bieden we extra begeleiding en ondersteuning om deelnemers te leren zelfstandig de studie te plannen en in te richten en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Er is dus sprake van een toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je levert een belangrijke bijdrage aan die onderwijs-activiteiten en kan daarop een grote invloed uitoefenen. Je leert individueel en in groepsverband.

 • Een BBL-opleiding is een combinatie van leren en werken. Je leert het beroep voor een belangrijk deel in de praktijk. Je hebt een contract als Agogisch Medewerker GGZ van minstens 18 uur per week en daarnaast ga je 1 dag (middag & avond) naar school. Er is een werkbegeleider beschikbaar met dezelfde of hogere opleiding die jou tijdens je BBL-traject kan begeleiden. Tijdens de opleiding werk je in de geestelijke gezondheidszorg, met specifieke doelgroepen (bijv. ouderen) of binnen de jeugdzorg. 

  Een BBL-traject geeft geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.  

  Erkende leerbedrijven kun je vinden op: www.stagemarkt.nl

 • Binnen Drenthe College krijgt iedere student een loopbaanbegeleider (LOB’er). De LOB’er is degene die de student begeleidt bij de studie. Hij is het eerste aanspreekpunt voor onderwerpen zoals voortgang of welbevinden op school. De bedoeling van LOB is dat de student ervaart en nadenkt over zijn of haar wensen en kwaliteiten. Studenten leren keuzes maken en om doelen te bereiken, eventueel met de juiste hulp.

 • Wij bieden maatwerk. Indien er sprake kan zijn van een versnelling, gaan we d.m.v. een intake kijken wat de individuele mogelijkheden zijn.

Uit de praktijk

Cursus Werken met Baby's

Student Rhodante Grips wint publieksprijs voor prentenboek

Na de opleiding

Je hebt je diploma op zak! Ga je aan de slag in jouw vakgebied of studeer je door? Check hieronder jouw mogelijkheden.

 • Na de deze opleiding kan je aan de slag bij een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg, in de verslavingszorg, in een instelling of woongroep.

 • Na deze opleiding kan je doorstromen naar het hbo.

  Voor meer informatie zie studiekeuze123.nl

Door deze opleiding kan ik echt iets voor mensen betekenen.

Praktische zaken

Lees hier alles wat je moet weten over de praktische zaken van de opleiding.

 • Je bent in het bezit van minimaal één van onderstaande documenten:

  • Vmbo-diploma - gemengde, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg.
  • Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4.
  • Mbo-diploma niveau 2 (bij ontbreken niveau 3) en niveau 3 of vergelijkbaar diploma.
  • Niveau 4, specialist: - Diploma niveau 3 of 4 voor eenzelfde beroep of beroepencategorie

   

  Je bent toelaatbaar als je werkzaam bent in de geestelijke gezondheidszorg of specifieke doelgroepen.

 • Ga je deeltijd studeren en ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? Dan betaal jij of je werkgever cursusgeld aan Drenthe College. Kijk op de site van de Rijksoverheid voor de actuele cursuskosten.

  Naast het lesgeld zijn er ook kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke schoolspullen, boeken en licenties.

 • Boekengeld: ongeveer € 500,- voor de hele opleiding

  Schoolkosten: ongeveer € 20,- voor de hele opleiding

 • Laptop

De opleiding in beeld

Verzorger en cliënt voeren dieren
Helpen in een woongroep
Verzorgers en cliënten in woongroep
Werkzaam in verschillende instellingen
Kinderen op de grond spelend met robots en laptop
Doelgroepen van allerlei leeftijden
Verzorgers communiceren via laptop
Praktijkgericht leren

Word jij Agogisch Medewerker GGZ?

Kom kennismaken!

13 jul

Zomervakantie! Lekker chillen en tot volgend schooljaar!

Meer mogelijkheden voor jou...

Begeleider Gehandicaptenzorg

Niveau 3 | Emmen | Assen | Meppel | BBL | BOL

Begeleider Specifieke Doelgroepen

Niveau 3 | Emmen | Assen | Meppel | BBL | BOL

De wereld vanZorg en Welzijn

Thuisbegeleider BBL-traject Innova

Niveau 4 | Assen | BBL

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Niveau 3 | Emmen | Assen | Meppel | BOL | BBL