Nieuwsoverzicht | 22 januari 2020

Eerste bijeenkomsten Skills4Future

Het project Skills4Future is van start in de praktijk. De eerste bijeenkomst van ondernemers en opleiders uit de Dutch TechZone was voor verspanende bedrijven in de metaalindustrie bij Betech in Hoogeveen. Twaalf bedrijven waren aanwezig op het niveau van directie of opleidingsverantwoordelijke. Van éénmanszaak tot wereldspeler. De regionale bedrijven in de metaal- en machinebouw en de technische opleidingen van Drenthe College, Alfa College en NHL-Stenden hogeschool gaan via Skills4Future de komende tijd intensief met elkaar in gesprek over ‘de vaardigheden voor de toekomst’.

Gesprekken in een prettige sfeer, met openhartige verhalen
Tijdens verschillende bijeenkomsten voor de metaalindustrie gaat het de komende tijd niet alleen over vernieuwing van opleidingen, maar ook over veranderingen in de bedrijven zelf, zoals ‘digitalisering’. Wat is dat eigenlijk, waarom zou ik dat doen en wat betekent het voor mijn bedrijf? Vragen die tijdens de eerste bijeenkomst in Hoogeveen direct al op tafel kwamen, omdat gastheer Betech daar inmiddels de nodige ervaring mee heeft opgedaan en een duidelijke visie heeft ontwikkeld. Dat gebeurde in een prettige sfeer en via openhartige verhalen.

Informatie ophalen en nieuwe ontwikkelingen bespreken
De bijeenkomsten van Skills4Future, die steeds bij een regionaal bedrijf uit de sector worden gehouden, moeten voor de technische MBO- en HBO opleidingen informatie opleveren over de echte behoefte van de ondernemers voor de komende jaren, terwijl tegelijkertijd ook de nieuwe ontwikkelingen in de sector en bij de bedrijven op tafel komen.

Zoals digitalisering. En dat is meer dan een machine met een computer verbinden, werd tijdens de eerste bijeenkomst in Hoogeveen uitgelegd door Wim van de Beld, eigenaar van Betech. “Dat is vallen en opstaan met een duidelijke stip op de horizon”.

Van de Beld gaf een zeer open inzicht in het belang van digitalisering bij zijn bedrijf. ‘Het is een ingewikkeld traject, waarbij soms veel doorzettingsvermogen gevraagd wordt. Het kost tijd en geld en vraagt inzet van de mensen, maar levert niet direct echt winst op. Echter, voor de middellange en lange termijn is het absoluut noodzakelijk, wil je als bedrijf in onze markt blijven bestaan.’

Digitalisering betekent vooral: iedereen meenemen op reis
Bij de term ‘digitalisering van de productieomgeving’ is de blik snel gericht op het beeld waarin fabrieken vrijwel automatisch het werk doen. Computers, zelfrijdende voertuigjes, robots, een enkel beeldscherm. En slimme jongens met petjes, of met baard en een knotje die het allemaal besturen.

De praktijk is echter anders, kwam bij Betech naar voren tijdens de eerste ontmoeting Ondernemers-Opleiders. Het gaat inderdaad om techniek, maar vooral ook om mensen. En niet alleen om wizzkids die slim zijn met computers. “We zijn hier nogal van de praktische kant,’ vertelt Arjan Schuinder.

“Je werkt weliswaar voor morgen, maar doet dat voor een groot deel met de mensen van vandaag. Wij hebben een team waarin jong en ouder, ICT en praktijkervaring met machines zitten. Zij bedenken hoe het moet, de programmeurs voeren het uit. Mensen zijn en blijven de belangrijkste factor. Vakmensen. Daarom moet je ook iedereen meenemen in het opleiden en in het ontwikkelen van opleidingen. Ook de zittende mensen, niet alleen de jongeren die er aan komen.”

Verschil in benadering en visie maakt ontmoetingen Skills4Future waardevol
Binnen de metaalsector en binnen de sector verspanende bedrijven denkt niet iedereen hetzelfde over de ontwikkelingen rond nieuwe technologie, de aanpak van opleidingen en vakmanschap en de benodigde competenties. Dat werd heel duidelijk tijdens de eerste bijeenkomst van Skills4Future in Hoogeveen. Waar de één pleit voor het aanleren van verregaande kennis van procesautomatisering, waarschuwt de ander voor het verloren laten gaan van het echte vakmanschap in de metaal.

Ook werd er tijdens een interactieve sessie tussen ondernemers en opleiders uitgebreid stilgestaan bij de vaardigheden van de opleiders zelf en de relatie tussen opleiders en bedrijven, het koppelen van de theorie van de opleiding aan het werken in de praktijk. Vaak zal daarbij toch een deel maatwerk nodig zijn, werd al snel duidelijk, omdat bedrijven onderling sterk verschillen. “Dit soort gesprekken en uitwisseling van visies maakt de bijeenkomsten al waardevol,” zegt programmamanager Niek Wehkamp die Skills4Future aanjaagt.