Inburgering en Basisvaardigheden | 20 juni 2019

Drenthe College mag 4-sterren Keurmerk Inburgering voeren

20 juni 2019 - Drenthe College mag ook het komend jaar weer het Keurmerk Blik op Werk voeren voor het onderdeel Inburgering. Voor het eerst mag Drenthe College het vier-sterren keurmerk voeren. Het onderzoek dat aan de verstrekking van dit keurmerk vooraf gaat omvat twee aspecten: een tevredenheidsonderzoek onder cursisten en een onderzoek (audit) door Blik op Werk binnen de locaties van Drenthe College.

Bij de audit van Blik op Werk komt naar voren dat het onderwijsproces binnen Drenthe College zich ruim boven de landelijke norm bevindt. Ook de resultaten die cursisten weten te behalen liggen bij Drenthe College structureel boven de landelijke norm: 75% van de cursisten slaagt bij DC terwijl de landelijke norm op 58% ligt. Bij hoogopgeleide inburgeraars ligt het slagingspercentage bij DC zelfs op 93% (landelijke norm 64%). Ook bij de uitvoering en afronding van de cursus scoort Drenthe College ruim boven de landelijke norm.

De resultaten van deze enquĂȘte zijn goed te noemen. Bijna 200 cursisten hebben hun oordeel kunnen uitspraken en zij waarderen de DC-opleiding met een 7,5.

Niet alleen het rapportcijfer is goed; ook de diverse deelaspecten scoren zonder uitzondering goed. Zo geeft ruim 81% van de cursisten aan dat ze docent goed vinden lesgeven. Ze zijn ook tevreden over de vervanging van de docent bij ziekte (83,3% positief) en bijvoorbeeld de voorbereiding op de examens (ruim 70% positief). Tenslotte voelt bijna 85% zich altijd veilig op de school.